25.3. Administrationsgrundlaget til barselsvejledningen mv.

De nye barselsregler trådte i kraft pr. 1. juli 2022, og gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU er enige om, at de fleste ændringer i den nye barselslov kan håndteres inden for rammerne af den eksisterende statslige barselsaftale. Parterne er også enige om, at der er anledning til justeringer af barselsaftalen på enkelte punkter i lyset af den nye lovgivning. Parterne har derfor sammen udarbejdet et administrationsgrundlag som dels supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler, dels indeholder de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om.

Administrationsgrundlaget trådte i kraft pr. 1. juli 2022 for forældre og adoptanter til et barn, der fødes eller modtages den 2. august 2022 eller senere. Administrationsgrundlaget gælder til og med den 31. marts 2024, hvor det bortfalder uden yderligere varsel.