25.4. Digital indberetning

Ansættelsesmyndigheden skal indberette barsels- og adoptionsfravær og anmode om refusion af barselsdagpenge på www.virk.dk/sygedagpenge. Indberetning skal ske elektronisk via NemRefusion ( www.nemrefusion.dk ), jf. Bekg. 117 18/2 2011. En nærmere beskrivelse af den digitale indberetningsløsning og arbejdsgivers forpligtelser i den forbindelse findes i Lbekg. 808 20/6 2018.