25.4. Digital indberetning

Ansættelsesmyndigheden skal indberette barsels- og adoptionsfravær og anmode om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge på Virks hjemmeside. Indberetning skal ske elektronisk via NemRefusions hjemmeside , jf. bekg. 117 18/2 2011En nærmere beskrivelse af den digitale indberetningsløsning og arbejdsgivers forpligtelser i den forbindelse findes i bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)