4.3.3.3. Fritstillede personer

I en dom fra Arbejdsretten fra 15. marts 2017 (AR2016.0188 og AR2016.0189) kom Arbejdsretten frem til, at ansættelsesforholdet for en række fritstillede lærere fortsat bestod på tidspunktet for og under en lockout. De fritstillede lærere var derfor omfattet af lockouten og havde som følge heraf ikke krav på løn for den periode, hvor lockouten varede.