4.3.1. Kompetence

På arbejdsgiverside er Skatteministeriet normalt overenskomstpart. Skatteministeriets forhandlinger varetages af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Om det nærmere omfang af Skatteministeriets kompetence henvises til PAV kap. 1.

Skatteministeriet kan forud for en overenskomstforhandling delegere kompetencen til at forhandle og indgå overenskomst til andre ministerier eller institutioner, fx Forsvarsministeriet og Kirkeministeriet. Skatteministeriet meddeler forud for forhandlingerne et mandat til ministeriet/institutionen. Forhandlingsresultatet skal efterfølgende godkendes af Skatteministeriet.

Skatteministeriet er hovedorganisation i arbejdsretlig forstand, hvilket bl.a. får betydning i relation til spørgsmålet om behandling af overenskomstbrud, jf. afsnit 4.6.