31.2.7. Fritstilling og ferie

Reglerne om ferieafvikling i forbindelse med fritstilling fremgår af ferielovens § 11, stk. 2 og 3, samt ferieaftalen.

Som udgangspunkt anses hovedferie og øvrig ferie for afholdt i en fritstillingsperiode, hvis ferien samt et tidsrum svarende til varslet på henholdsvis 3 måneder (hovedferie) og 1 måned (øvrig ferie) kan rummes inden for perioden, forudsat at ferien er optjent på det tidspunkt, hvor ferien kan anses for afholdt. Ferien er i den forbindelse optjent ved månedens udgang, og den optjente ferie i den sidste måned i fritstillingsperioden kan derfor ikke indgå i den ferie, som kan anses for afholdt. For så vidt angår hovedferie kan denne dog først anses for afholdt fra hovedferieperiodens start (1. maj). Det er ikke en forudsætning, at ferien konkret er blevet varslet over for den ansatte.

Får den ansatte nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan ferien kun anses for afholdt, hvis den ansatte efter udløbet af et tidsrum svarende til ferievarslingsperioden – enten før eller under ansættelsen hos den nye arbejdsgiver – har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Kravet om en arbejdsfri periode gælder alene, når der er adgang til at modregne.

Ansatte med funktionærstatus har krav på minimalerstatning, dvs. fuld løn uden modregning, i de første tre måneder af fritstillingsperioden. Det betyder, at øvrig ferie som regel kan anses for afholdt, da et tidsrum svarende til ferien, samt varslet kan rummes i fritstillingsperioden.

Vurderingen af, om den ansattes ferie kan anses for afholdt i fristillingsperioden, kan først foretages ved udløbet af fritstillingsperioden, hvor det kan konstateres, om alle forudsætninger er opfyldt.

Hvis udløbet af fritstillingsperioden ligger før hovedferieperiodens start (1. maj), vil den ansattes evt. optjente hovedferie ikke kunne anses for afholdt. Det vil da alene være den øvrige ferie, der kan anses for afholdt, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, jf. ovenfor. Se mere om ferieloven og ferieaftalen i PAV kap. 23.