24.7.2.1. Økonomisk støtte til ansattes behandling af misbrugsproblemer mv.

Der er bevillingsmæssig hjemmel til, at statslige arbejdsgivere kan yde økonomisk støtte til behandling af en ansats misbrugsproblemer mv. (fx alkoholisme). Økonomisk støtte kan ydes som tilskud og som et lån. Ydes økonomisk støtte som et tilskud, kan dette være skattepligtigt for den ansatte.