33.5.2. Seniorbonus fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023:

Der henvises til kapitel 33.5.1-33.5.1.3. for så vidt angår ansatte der fylder/er fyldt 62 år i 2023, dog med følgende undtagelser:

1) Ansatte, der har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage til afvikling i 2023, men for hvem det ikke har været muligt at planlægge og afvikle sine seniordage i 2023, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, får udbetalt ikke-afholdte seniordage ved førstkommende lønudbetaling i 2024, jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

2) Ansatte ikke vælge at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024 jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

Udbetalt seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 indgår ikke i beregningsgrundlagene for feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse.