3.4.2. Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen, jf. cirk. 27/8 2013, fastsætter rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

I institutioner med 25 eller flere beskæftigede skal der oprettes samarbejdsudvalg.

I samarbejdsudvalget skal man drøfte alle spørgsmål af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold.

Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg er nærmere behandlet i kapitel 7.