3.4.2. Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen, jf. Skm. cirk. 18/11 2021 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten fastsætter rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

I institutioner med 25 eller flere beskæftigede skal der oprettes samarbejdsudvalg.

I samarbejdsudvalget skal man drøfte alle spørgsmål af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold.

Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg er nærmere behandlet i PAV kap. 7.