20.3.1.3. Boligbidrag

Fremgangsmåden ved fastsættelse af den ansattes bidrag for anvendelse af en tjenestebolig er aftalt mellem Skatteministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer.