20.3.5. Brug og vedligeholdelse

Udgifterne til den indre og ydre vedligeholdelse af tjeneste- og lejeboliger betales som hovedregel af den enkelte arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren skal som hidtil føre en særlig vedligeholdelseskonto for den indre og ydre vedligeholdelse af lejeboliger. I en lejebolig kan den ansatte kræve indvendig vedligeholdelse, indtil de udgifter, arbejdsgiveren har afholdt hertil, overstiger 10 pct. af boligbidragene i perioden fra 1. april 1966 til dato.

Hvis den ansatte ønsker foretaget indvendig vedligeholdelse herudover, men arbejdsgiveren skønner, at disse udgifter ikke er nødvendige, må den ansatte selv afholde udgifter hertil.

Tilsvarende gælder ikke for tjenesteboliger, hvor det er arbejdsgiveren, der afgør, hvornår der skal foretages vedligeholdelse.

Brugeren varetager det daglige tilsyn med boligen.