20.1. Indledning

Ansatte i staten mv., for hvilke Skatteministeriet har kompetencen til at aftale, fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår, kan på nærmere fastsatte betingelser modtage naturalydelser, dvs. løndele, der ikke udbetales i form af penge. Der afkræves hel eller delvis betaling for disse ydelser ved fradrag i den ansattes løn.

20.1.1. Naturalydelser

I dette kapitel behandles følgende naturalydelser:

  • 20.2 Tjenestejord
  • 20.3 Tjeneste- og lejeboliger 
  • 20.4 Boligopvarmning 
  • 20.5 Elektricitet og gas 
  • 20.6 Vand 
  • 20.7 Uniform 
  • 20.8 Garageleje

Gennemgangen omfatter de regler, der er fastsat for tjenestemænd. Tjenestemændenes regler anvendes i vidt omfang for øvrige personalegrupper, og der henvises til eventuelle bestemmelser i de forskellige (fælles)overenskomster/organisationsaftaler.