20.3.4.1. Reguleringsprincip

Boligbidrag reguleres årligt pr. 1. august efter Danmarks Statistiks oplysninger om den procentvise stigning i huslejen fra januar i det foregående år til januar i reguleringsåret. Reguleringen pr. 1. august 2022 fremgår af Skm. cirk. 27/4 2022 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2022.