10.4.2. Reguleringsprocent

De centralt aftalte lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen, jf. afsnit 10.5,  udmeldes som en samlet reguleringsprocent.

De aktuelle lønninger fås ved at opregne grundbeløbet med reguleringsprocenten:

Grundbeløb niveau 31/3 2012 x

(reguleringsprocenten + 100)

100

Reguleringsprocenten fremgår af lønjusteringsaftalen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt.

Eksempel på opregning af tillæg på 10.000 kr. (niveau 31/3 2012):

 

Opregning fra
31/3 2012 til:

Regulerings-
procent

Opregning

Aktuelt niveau

1/10   2019 9,4007 1,094007 10.940,70 kr.

Bemærk, at der i nye lønsystemer kan aftales uregulerede tillæg.