10.1. Indledning

Kapitlet indeholder:

  • En beskrivelse af Skatteministeriets overordnede lønpolitiske linje (afsnit 10.2)
  • Komponenter i lønudviklingen samt hovedprincipper i lønsystemerne (afsnit 10.3)
  • En beskrivelse af den generelle lønregulering (afsnit 10.4)
  • En beskrivelse af reguleringsordningen (afsnit 10.5)

Herudover behandler kapitlet:

kapitel 11 beskrives de nye lønsystemer og i kapitel 12 de gamle lønsystemer, herunder lokalløn.

Andre emner med tilknytning til lønfastsættelsen er mere uddybende behandlet i andre kapitler: