10.1. Indledning

Kapitlet indeholder:

  • En beskrivelse af Finansministeriets overordnede lønpolitiske linje ( afsnit 10.2 )
  • Komponenter i lønudviklingen samt hovedprincipper i lønsystemerne ( afsnit 10.3 )
  • En beskrivelse af den generelle lønregulering ( afsnit 10.4 )
  • En beskrivelse af reguleringsordningen ( afsnit 10.5 )

Herudover behandler kapitlet:

I kapitel 11 beskrives de nye lønsystemer og i kapitel 12 de gamle lønsystemer, herunder lokalløn.

Andre emner med tilknytning til lønfastsættelsen er mere uddybende behandlet i andre kapitler: