10.1. Indledning

Kapitlet indeholder:

Herudover behandler kapitlet:

PAV kap. 11 beskrives de nye lønsystemer og i PAV kap. 12 de gamle lønsystemer, herunder lokalløn.

Andre emner med tilknytning til lønfastsættelsen er mere uddybende behandlet i andre kapitler: