10.1. Indledning

Kapitlet indeholder:

 • 10.2. En beskrivelse af Skatteministeriets overordnede lønpolitiske linje
 • 10.3. Komponenter i lønudviklingen samt hovedprincipper i lønsystemerne
 • 10.4. En beskrivelse af den generelle lønregulering
 • 10.5. En beskrivelse af reguleringsordningen

Herudover behandler kapitlet:

 • 10.6. Færøtillæg
 • 10.7. Resultatløn
 • 10.8. Lønudbetaling
 • 10.9. Undervisnings- og foredragsvirksomhed og lign.
 • 10.10. Timelønnet undervisning
 • 10.11. Censorvederlag)
 • 10.12. Aflønning af pensionerede
 • 10.13. Betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten 

I PAV kap. 11 beskrives de nye lønsystemer og i PAV kap. 12 de gamle lønsystemer, herunder lokalløn.

Andre emner med tilknytning til lønfastsættelsen er mere uddybende behandlet i andre kapitler:

 • Lønvilkår for åremålsansatte, PAV kap. 14
 • Chefløn, PAV kap. 13
 • Lønanciennitet, PAV kap. 16
 • Job på særlige vilkår (socialt kapitel mv.), PAV kap. 18
 • Lønvilkår for ansatte i senior- eller retrætestillinger, PAV kap. 33