10.12. Aflønning af pensionerede

Cirk. 5/8 2014 har ophævet det tidligere gældende cirk. 17/4 1998 om aflønning af pensionerede.

Ophævelsen af cirkulæret indebærer ingen ændringer med hensyn til ansættelsesmyndighedernes kompetence til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene i forbindelse med ansættelse af pensionister.

Pensionerede tjenestemænd og andre, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, er normalt undtaget fra de kollektive overenskomster, jf. § 1 i fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsten. Ansættelsesvilkårene skal derfor fastsættes i en individuel kontrakt, som indgås direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne individuelle ansættelseskontrakter.