10.14.1. Oversigt over udviklingen i tjenestemandslønsystemet siden 1969

Udviklingen i tjenestemandslønsystemet kan downloades som pdf-fil og excel-ark.