4.4.2. Sympatikonflikt

Sympatikonflikter, jf. afsnit 4.3.2.3, er også undtaget fra princippet om fredspligt.