17.4.1. KVU-studerende

Inden for visse erhvervsakademiuddannelser/korte videregående uddannelser (KVU) indgår uddannelsesophold på virksomheder som en del af den samlede uddannelse. Dette gælder for erhvervsakademiuddannelserne (AK) inden for laboratorieområdet, inden for handel, inden for levnedsmiddel og proces samt i administration.

Uddannelserne varer 2 år, hvoraf virksomhedsuddannelsen som udgangspunkt udgør ½ år.

Uddannelserne har til formål at kvalificere den uddannede til at løse praktiske, erhvervsnære opgaver på et analytisk grundlag.

Hvis en statsinstitution ønsker at forestå virksomhedsuddannelsen af KVU-studerende inden for uddannelserne handelsøkonom AK eller procesteknolog AK, skal spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår forelægges for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Løn- og ansættelsesvilkår for studerende inden for uddannelsen laborant AK fremgår af Skm. cirk. 01/08 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).