17.1.8.2. Bortfald

Udelukkes en elev fra skoleundervisning, bortfalder uddannelsesaftalen jf. §§ 50 og 63 i Lov om erhvervsuddannelser.