17.1.8.2. Bortfald

Udelukkes en elev fra skoleundervisning, bortfalder uddannelsesaftalen, jf. §§ 50 og 63 i lov om erhvervsuddannelser