17.1.7.1. Ferie

For elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven gælder ferielovens regler. Eleverne er desuden omfattet af statens ferieaftale.

Efter ferieloven har en elev ret til betalt ferie i 25 dage i første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.

I 2020 er ferieåret kortere – 1. maj til 31. august - på grund af overgangsordningen til de nye ferieregler.

STAR vurderer, at elever som er omfattet af ferielovens særlige bestemmelser om elever, har ret til 16,64 feriedage i det korte ferieår fra 1. maj til 31. august 2020, i lighed med alle andre på arbejdsmarkedet. Elever, der tiltræder inden 1. juli 2020 vil derved have 16,64 feriedage til rådighed i perioden. Afholdes elevferien ikke i det korte ferieår, bortfalder dagene, medmindre der foreligger en feriehindring ved ferieårets udløb.

Ny ferielov 1. september 2020

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor medarbejdere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Bestemmelserne om elevferie tilpasses med den nye lov samtidighedsferie.

Efter den nye ferielov har elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele afholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Har en elev ret til elevferie efter den gældende ferielov – dvs. elevforholdet er påbegyndt i perioden fra 2. juli 2019 til og med 1. maj 2020 (i det korte ferieåret fra 1. maj til 31. august 2020) antager STAR, at eleven alene må have krav på ferie efter den nye ferielov i en ferieafholdelsesperioden, svarende til anden hele ferieafholdelsesperiode efter ansættelsesforholdets begyndelse.

De nye regler om elevferie er nærmere beskrevet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationernes ferievejledning, der er gældende fra 1. september 2020.