32.2.6.5. Regulering

Vedrørende regulering af rådighedsløn henvises til kapitel 34.