32.2.6.5. Regulering

Vedrørende regulering af rådighedsløn henvises til PAV kap. 34.