20.2.2. Regelgrundlag

Generelle bestemmelser om fradrag i tjenestemænds løn for brugen af tjenestejord findes i LPL § 37, jf. bilag 32.5.1.

Den enkelte minister skal udfærdige nærmere regler for brugen og overdragelsen af eventuel tjenestejord, jf. LPL § 37, stk. 3, jf. Bilag 32.5.1.