20.2.2. Regelgrundlag

Generelle bestemmelser om fradrag i tjenestemænds løn for brugen af tjenestejord findes i § 37 i vejledning om bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft, jf. Vejl. 10069 18/12 2018 om bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft.

Den enkelte minister skal udfærdige nærmere regler for brugen og overdragelsen af eventuel tjenestejord, jf. § 37, stk. 3, i Vejl. 10069 18/12 2018 om bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft.