20.2.2. Regelgrundlag

Generelle bestemmelser om fradrag i tjenestemænds løn for brugen af tjenestejord findes i L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), § 37, jf. vedtagne forslag til lov om lønninger og pensioner mv. til statens tjenestemænd.

Den enkelte minister skal udfærdige nærmere regler for brugen og overdragelsen af eventuel tjenestejord, jf. L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), § 37, stk. 3, jf. vedtagne forslag til lov om lønninger og pensioner mv. til statens tjenestemænd.