20.4.4. Regulering

Fradrag for varme og varmt vand reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset. Satsen for boligopvarmning pr. 1. april 2022 fremgår af Skm. cirk. 19/4 2022 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2022.