10.2.2. Kompetence

Skatteministeriet har kompetencen til at fastsætte løn til grupper af statsansatte m.fl. Det gælder, hvad enten der er tale om tjenestemænd, overenskomstansatte eller andre personalegrupper, jf. PAV kap. 1.