10.2.2. Kompetence

Finansministeriet har kompetencen til at fastsætte løn til grupper af statsansatte mfl. Det gælder, hvad enten der er tale om tjenestemænd, overenskomstansatte eller andre personalegrupper, jf. PAV kap. 1.