8.1.2. Kompetencesekretariatet

Skatteministeriet og centralorganisationerne har nedsat et partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Skm. cirk 18/10 2021 om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.

Sekretariatet har til opgave at:

 • Sekretariatsbetjene styregruppen, de fire fondsgrupper og sekretariatsgruppen samt øvrige grupper nedsat af parterne.
 • Administrere, udmønte og følge op på anvendelsen af midler samt rådgive om muligheder for at opnå støtte fra Den Statslige Kompetencefond.
 • Udmønte de særlige indsatser eller tilsvarende som er besluttet af parterne.
 • Yde rådgivning om:
  • Anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling og rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  • Kompetenceudvikling inden for den særlige strategiske retning, som parterne definerer og i starten af overenskomstperioden fastlægger i et afgrænset antal rådgivningsydelser.
 • Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Kunne indgå i samarbejde om formidling af viden om kompetenceudvikling inden for Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser og evt. særlige indsatser fx med universiteter og professionshøjskoler.
 • Rådgive parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetage efter anvisning fra parterne, lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL).
 • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på sekretariatets hjemmeside.