8.1.2. Kompetencesekretariatet

Skatteministeriet og centralorganisationerne har nedsat et partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Fmst. cirk 11/12 2019 om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.

Sekretariatet har følgende opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg.
  • Administration og udmøntning af midler.
  • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
  • Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling.
  • Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).
  • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.