12.2.2.4. Pensionsgivende løn

Den pensionsgivende løn fastsættes i henhold til tjenestemandspensionslovens § 5 af Skatteministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, jf. PAV kap. 34.