12.2.2.1. Lønramme

En række tjenestemandsstillinger er klassificeret i én bestemt lønramme, og tjenestemanden gennemløber normalt lønrammen således, at den pågældende begynder på første løntrin og for hver to års ansættelse (lønanciennitet) oprykkes til næste løntrin til og med sluttrinnet i lønrammen.

For konkrete stillinger eller grupper af stillinger kan der dog være fastsat afvigende lønforløb, fx

  • automatisk oprykning til en højere lønramme efter to år på sluttrin i en lavere lønramme
  • begyndelsesløn på et højere løntrin end det første løntrin i lønrammen
  • oprykning til næste løntrin efter et eller tre år på løntrinnet
  • overspringelse af et eller flere løntrin i lønrammen.