12.1. Indledning

En mindre del af det statslige forhandlingsområde er fortsat omfattet af gamle lønsystemer. Hovedparten heraf er tjenestemænd. Det drejer sig om:

  • Medarbejdergrupper, for hvilke der ikke er indgået aftale om nyt lønsystem.
  • Medarbejdere, der i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem for den pågældende personalegruppe er forblevet på det gamle lønsystem som led i en overgangsordning. Som eksempel kan nævnes akademikere, der er ansat før 1. januar 1998, og som har fravalgt det nye lønsystem.

PAV kap. 12 indeholder en gennemgang af lønsystemer for: