12.3.2.10. Særligt om kontorfunktionærer mv.

Ansatte omfattet af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere er på nyt lønsystem.

Det gamle lønsystem for studerende er dog videreført, men den enkelte institution kan beslutte at overgå til nyt lønsystem, der nærmere aftales på følgende grundlag:

  1. Basislønnen udgør 114,60 kr. pr. time (niveau 31/3 2012). Basistimelønnen er fuldt pensionsgivende.
  2. Der kan ydes op til to kvalifikationstillæg á 3,28 kr. pr. time (niveau 31/3 2012).
  3. Der kan herudover aftales lokale tillæg efter bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer.
  4. Overgangen til nyt lønsystem sker efter bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer.

Merudgifterne ved overgang til nyt lønsystem finansieres inden for institutionens lønsum.

Det er forudsat, at de ansatte ikke stilles pensionsmæssigt ringere end efter de hidtidige bestemmelser.