12.3.2.10. Særligt om kontorfunktionærer mv.

Ansatte omfattet af Skm. cirk. 01/08 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) er på nyt lønsystem.

Det gamle lønsystem for studerende er dog videreført, men den enkelte institution kan beslutte at overgå til nyt lønsystem, der nærmere aftales på følgende grundlag:

  1. Basislønnen udgør 114,60 kr. pr. time (niveau 31/3 2012). Basistimelønnen er fuldt pensionsgivende.
  2. Der kan ydes op til to kvalifikationstillæg á 3,28 kr. pr. time (niveau 31/3 2012).
  3. Der kan herudover aftales lokale tillæg efter bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer.
  4. Overgangen til nyt lønsystem sker efter bestemmelserne i rammeaftalen om nye lønsystemer.

Merudgifterne ved overgang til nyt lønsystem finansieres inden for institutionens lønsum.

Det er forudsat, at de ansatte ikke stilles pensionsmæssigt ringere end efter de hidtidige bestemmelser.