30.3.2.2. Tjenestefrihed med løn

Ansættelsesmyndigheden kan imødekomme en ansats anmodning om hel eller delvis tjenestefrihed med løn i en periode af indtil 7 måneders varighed umiddelbart forud for fratrædelsestidspunktet, jf. § 16 i aftale om frivillig fratræden.

Hvis der som led i aftalen om frivillig fratræden er aftalt et fratrædelsesbeløb efter aftalens § 15, bortfalder dette ikke selvom den pågældende får ny ansættelse under tjenestefrihedsperioden.

Tilgodehavende ferie forudsættes i videst muligt omfang afholdt i eller forud for tjenestefrihedsperioden. Det bør fremgå af aftalen om frivillig fratræden, hvornår den ansatte afholder ferie. Aftalen kan også indeholde et vilkår om, at alle afviklingsmodne særlige feriedage afholdes i tjenestefrihedsperioden.