30.3.3. Ikke-tjenestemænd med tjenestemandspensionsret

For ikke-tjenestemænd med tjenestemandspensionsret kan de økonomiske vilkår bestå af

enten

  • Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder og/eller
  • Et fratrædelsesbeløb

eller