30.1. Indledning

Reglerne om frivillig fratræden fremgår af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, jf. Fmst. cirk. 29/8 2011 om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt, at aftalen om senior- og fratrædelsesordninger skal opdeles i to separate aftaler om henholdsvis seniorordninger og frivillig fratræden. Der er ikke lagt op til indholdsmæssige ændringer i aftalerne i forhold til den gældende aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Det gældende cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger gælder uændret, indtil Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender nye cirkulærer. 

30.1.1. Personkreds

En fratrædelsesordning kan - uanset alder - aftales for en ansat, der

  1. er tjenestemand, tjenestemandslignende ansat eller overenskomstansat og omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, og som
  2. selv søger sig afskediget.

Aftale om frivillig fratræden kan også indgås med en ansat, der har tjenestefrihed uden løn.

Der kan dog ikke indgås aftale om frivillig fratræden for tjenestemænd, der søger sig afskediget med pension på grund af sygdom eller anden utilregnelig årsag.

30.1.2. Anvendelsesområde

Fratrædelsesordninger kan kun anvendes i de situationer, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige, og hvor det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.