4.2.4.2. Individuel kontrakt

Hvis der er tale om ansættelse af enkeltpersoner til særlige arbejdsopgaver, kan ansættelsen ske på individuel kontrakt.

Der henvises i øvrigt til PAV kap. 1 og PAV kap. 2.