4.1.2.2. Indhold

I hovedaftalerne findes normalt regler om

  • overenskomstforhandlinger
  • fredspligt
  • proceduren for iværksættelse af kampskridt
  • konfliktvarsler
  • arbejdsgiverens ledelsesret
  • behandling af overenskomstbrud
  • behandling af fortolkningsspørgsmål, herunder mægling og faglig voldgift

Regler om fx varsel for opsigelse af overenskomsten findes derimod i de enkelte overenskomster.