10.2.3. Generelle bemyndigelser

Lønfastsættelsen i staten er på mange punkter decentraliseret, først og fremmest i form af generelle bemyndigelser. Finansministeriet fastsætter således de overordnede rammer, men giver samtidig de enkelte arbejdsgivere et lokalt lønpolitisk råderum.

De nye lønsystemer er det mest markante udslag af denne decentraliseringsproces.

Som andre eksempler kan nævnes:

  • Lokal- og cheflønsordningerne
  • Klassificering og omklassificering af enkeltstillinger under lr. 37
  • Indgåelse af aftaler om resultatløn
  • Indgåelse af aftaler om ansættelse på åremål
  • Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten