26.3.2. Særregler

En række regelsæt beskrevet i tjenestemandsafsnittet, jf. afsnit 26.2., finder tilsvarende anvendelse for overenskomstansatte:

Herudover gælder - ligesom på tjenestemandsområdet - reglerne i barselsloven samt Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet.