36.1.2. Kompetencen

Er der tale om en fejlagtig lønudbetaling, afgør det ministerium, der afholder lønnen, om der skal kræves tilbagebetaling/ydes efterbetaling. Drejer det sig om udbetalinger af tjenestemandspension, der afholdes over Finanslovens § 36, træffer Udbetaling Danmark afgørelsen.

Finansministeriet har afgivet en række vejledende udtalelser i sager om tilbagebetaling/efterbetaling, men det pågældende ministerium er ikke forpligtet til at forelægge sagen for Moderniseringsstyrelsen, medmindre Rigsrevisionen anmoder om det.

Afgørelser om tilbagebetaling/efterbetaling kan indbringes for domstolene.