36.7. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 36.7.1. Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet før 1/8 2002
  • Bilag 36.7.2. Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013
  • Bilag 36.7.3. Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013

Henvisninger

36.7.1. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002

Download oversigten i excel.

 

Dato

Diskonto

Morarente*

1/1 1985

7,00

13,00

23/3 1990

8,00

14,00

22/6 1990

8,50

14,50

1/1 1991

8,50

13,50

2/1 1991

9,50

14,50

22/5 1991

9,00

14,00

16/8 1991

9,50

14,50

21/10 1991

9,00

9,00

20/12 1991

9,50

14,50

4/2 1993

11,50

16,50

22/2 1993

10,50

15,50

19/3 1993

10,00

15,00

29/3 1993

9,50

14,50

23/4 1993

9,25

14,25

19/5 1993

8,25

13,25

8/6 1993

7,75

12,75

2/7 1993

7,25

12,25

19/7 1993

9,25

14,25

16/9 1993

8,75

13,75

27/9 1993

8,25

13,25

12/10 1993

7,75

12,75

22/10 1993

7,25

12,25

4/11 1993

7,00

12,00

16/11 1993

6,75

11,75

29/11 1993

6,50

11,50

22/12 199

6,25

11,25

6/1 1994

6,00

11,00

19/1 1994

5,75

10,75

18/2 1994

5,50

10,50

15/4 1994

5,25

10,25

13/5 1994

5,00

10,00

8/3 1995

6,00

11,00

6/7 1995

5,75

10,75

3/8 1995

5,50

10,50

25/8 1995

5,00

10,00

9/11 1995

4,75

9,75

15/12 1995

4,25

9,25

25/1 1996

4,00

9,00

7/3 1996

3,75

8,75

19/4 1996

3,25

8,25

10/10 1997

3,50

8,50

6/5 1998

4,00

9,00

29/5 1998

3,75

8,75

10/10 1997

3,50

8,50

6/5 1998

4,00

9,00

29/5 1998

3,75

8,75

21/9 1998

4,25

9,25

5/11 1998

4,00

9,00

4/12 1998

3,50

8,50

4/2 1999

3,25

8,25

9/4 1999

2,75

7,75

5/11 1999

3,00

8,00

4/2 2000

3,25

8,25

17/3 2000

3,50

8,50

28/4 2000

3,75

8,75

9/6 2000

4,25

9,25

1/9 2000

4,50

9,50

6/10 2000

4,75

9,75

14/5 2001

4,50

9,50

31/8 2001

4,25

9,25

18/9 2001

3,75

8,75

9/11 2001

3,25

8,25

6/12 2002

2,75

7.75

7/3 2003

2,50

7,50

2/12 2005

2,25

7,25

3/3 2006

2,50

7,50

9/6 2006

2,75

7,75

4/8 2006

3,00

8,00

6/10 2006

3,25

8,25

8/12 2006

3,50

8,50

9/3 2007

3,75

8,75

7/6 2007

4,00

9,00

4/7 2008

4,25

9,25

8/10 2008

4,50

9,50

7/11 2008

4,00

9,00

5/12 2008

3,50

8,50

16/1 2009

2,75

7,75

6/3 2009

2,00

7,00

3/4 2009

1,75

6,75

11/5 2009

1,40

6,40

8/6 2009

1,20

6,20

14/8 2009

1,10

6,10

28/8 2009

1,00

6,00

15/1 2010

0,75

5,75

8/4 2011

1,00

6,00

9/12 2011

0,75

5,75

6/7 2012

0,00

5,00

 

*Renten er fastsat til en årlig rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med følgende tillæg:

1/1 1985 - 31/12 1990: 6 pct., jf. L 618 19/12 1984 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v., § 1 og Lbekg. 583 1/9 1986 af lov om renter ved forsinket betaling (renteloven) m.v., § 5, stk. 1.

fra 1/1 1991: 5 pct., jf. bekg. 896 af 21/12 1990 om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet 1/8 2002 eller senere se Bilag 36.7.2.

36.7.2. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013

Download oversigten i excel.

.

* Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 7 pct., jf. Lbekg. 743 4/9 2002 af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven), § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013, Se Bilag 36.7.3.

36.7.3. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013

Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 8 pct., jf. Lbekg. 459 13/5 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013, se Bilag 36.7.2.


Sidst redigeret 01.07.21