36.7. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 36.7.1 Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet før 1/8 2002
  • Bilag 36.7.2 Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013
  • Bilag 36.7.3 Oversigt over morarenten af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013

Henvisninger

 

 

36.7.1. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002

 

Download oversigten i excel .

 

Dato Diskonto Morarente*
1/1 1985 7,00 13,00
23/3 1990 8,00 14,00
22/6 1990 8,50 14,50
1/1 1991 8,50 13,50
2/1 1991 9,50 14,50
22/5 1991 9,00 14,00
16/8 1991 9,50 14,50
21/10 1991 9,00 9,00
20/12 1991 9,50 14,50
4/2 1993 11,50 16,50
22/2 1993 10,50 15,50
19/3 1993 10,00 15,00
29/3 1993 9,50 14,50
23/4 1993 9,25 14,25
19/5 1993 8,25 13,25
8/6 1993 7,75 12,75
2/7 1993 7,25 12,25
19/7 1993 9,25 14,25
16/9 1993 8,75 13,75
27/9 1993 8,25 13,25
12/10 1993 7,75 12,75
22/10 1993 7,25 12,25
4/11 1993 7,00 12,00
16/11 1993 6,75 11,75
29/11 1993 6,50 11,50
22/12 199 6,25 11,25
6/1 1994 6,00 11,00
19/1 1994 5,75 10,75
18/2 1994 5,50 10,50
15/4 1994 5,25 10,25
13/5 1994 5,00 10,00
8/3 1995 6,00 11,00
6/7 1995 5,75 10,75
3/8 1995 5,50 10,50
25/8 1995 5,00 10,00
9/11 1995 4,75 9,75
15/12 1995 4,25 9,25
25/1 1996 4,00 9,00
7/3 1996 3,75 8,75
19/4 1996 3,25 8,25
10/10 1997 3,50 8,50
6/5 1998 4,00 9,00
29/5 1998 3,75 8,75
10/10 1997 3,50 8,50
6/5 1998 4,00 9,00
29/5 1998 3,75 8,75
21/9 1998 4,25 9,25
5/11 1998 4,00 9,00
4/12 1998 3,50 8,50
4/2 1999 3,25 8,25
9/4 1999 2,75 7,75
5/11 1999 3,00 8,00
4/2 2000 3,25 8,25
17/3 2000 3,50 8,50
28/4 2000 3,75 8,75
9/6 2000 4,25 9,25
1/9 2000 4,50 9,50
6/10 2000 4,75 9,75
14/5 2001 4,50 9,50
31/8 2001 4,25 9,25
18/9 2001 3,75 8,75
9/11 2001 3,25 8,25
6/12 2002 2,75 7.75
7/3 2003 2,50 7,50
2/12 2005 2,25 7,25
3/3 2006 2,50 7,50
9/6 2006 2,75 7,75
4/8 2006 3,00 8,00
6/10 2006 3,25 8,25
8/12 2006 3,50 8,50
9/3 2007 3,75 8,75
7/6 2007 4,00 9,00
4/7 2008 4,25 9,25
8/10 2008 4,50 9,50
7/11 2008 4,00 9,00
5/12 2008 3,50 8,50
16/1 2009 2,75 7,75
6/3 2009 2,00 7,00
3/4 2009 1,75 6,75
11/5 2009 1,40 6,40
8/6 2009 1,20 6,20
14/8 2009 1,10 6,10
28/8 2009 1,00 6,00
15/1 2010 0,75

5,75

8/4 2011 1,00

6,00

9/12 2011 0,75 5,75
6/7 2012 0,00 5,00

 

*Renten er fastsat til en årlig rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med følgende tillæg:

1/1 1985 - 31/12 1990: 6 pct., jf. L 618 19/12 1984 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v., § 1 og Lbekg. 583 1/9 1986 af lov om renter ved forsinket betaling m.v., § 5, stk. 1.

fra 1/1 1991: 5 pct., jf. bekg. 896 af 21/12 1990 om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet 1/8 2002 eller senere se Bilag 36.7.2.

36.7.2. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013


Download oversigten i excel .

.

* Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 7 pct., jf. Lbekg. 743 4/9 2002, § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013, Se Bilag 36.7.3.

36.7.3. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013

Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 8 pct., jf. Lbekg. 459 13/5 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.
Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013, se Bilag 36.7.2.