11.6.1. Generelle regler for overgang

Reglerne for overgang til det nye lønsystem fremgår af de enkelte aftaler om nyt lønsystem. Der er to hovedprincipper for overgang:

  • Obligatorisk overgang
  • Individuel overgang

For enkelte grupper er der dog aftalt andre modeller.

 

11.6.1.1. Obligatorisk overgang

Obligatorisk overgang indebærer, at alle ansatte samlet overgår til det nye lønsystem ved dets ikrafttræden. Som eksempler kan nævnes organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og organisationsaftalen for håndværkere.

11.6.1.2. Individuel overgang

Individuel overgang indebærer, at allerede ansatte som udgangspunkt forbliver på det gamle lønsystem, men kan vælge at overgå til det nye lønsystem. Valget er bindende, og den pågældende kan ikke efterfølgende vende tilbage til det gamle lønsystem. Som eksempler kan nævnes akademikeroverenskomsten.

Ansatte, der har valgt at forblive på gammelt lønsystem, har ikke mulighed for at få tillæg efter reglerne i det nye lønsystem. Disse medarbejdere er heller ikke omfattet af lokallønspuljen, men der kan ydes engangsvederlag uden puljefinansiering.

Der henvises til teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999.