11.9.1.1. LDV - Det lokale datavarehus

LDV er et datavarehus, som samler alle administrative data til den enkelte institution, herunder løn og personale data fra Statens Lønsystem (SLS). Den lokale løn og personalestyring understøttes med ca. 45 standardrapporter og 7 kuber. Kuberne anvendes til brug for dannelsen af egne rapporter og analyser. LDV har oplysninger om den faktiske udbetalte løn og lønforbrug på person niveau. Med LDV kan den enkelte institution til brug for lønbudgettering og lønfremskrivning fx fremregne al løn på person niveau 5 år frem.

LDV indeholder også fraværsoplysninger for den enkelte medarbejder samt alle relevante data om institutionens økonomi, rejseadministration og indkøb.

Yderligere oplysninger om LDV findes på www.oes.dk.