11.9.1. Lønstatistik

Lønstatistik er et uundværligt redskab i forbindelse med de lokale lønforhandlinger, ved nyansættelser og i forbindelse med lønsammenligninger.

Økonomistyrelsen stiller et omfattende og digitaliseret system af lønstatistik til rådighed, så de enkelte statslige arbejdsgivere kan danne sig et overblik over lønniveau, lønspredning og lønudvikling. Lønstatistikkerne giver adgang til oplysninger om institutionens egne lønforhold og muliggør sammenligninger inden for hele det statslige område eller et afgrænset, selvvalgt område, fx et ministerområde.

Statistiksystemerne består bl.a. af LDV - Det lokale datavarehus, ISOLA, Lønoverblik og HRmeter. Statistikkerne opdateres løbende, så der kan foretages aktuelle sammenligninger. Der er adgang til statistikkerne via www.oes.dk.

 

11.9.1.1. LDV - Det lokale datavarehus

LDV er et datavarehus, som samler alle administrative data til den enkelte institution, herunder løn og personale data fra Statens Lønsystem (SLS). Den lokale løn og personalestyring understøttes med ca. 45 standardrapporter og 7 kuber. Kuberne anvendes til brug for dannelsen af egne rapporter og analyser. LDV har oplysninger om den faktiske udbetalte løn og lønforbrug på person niveau. Med LDV kan den enkelte institution til brug for lønbudgettering og lønfremskrivning fx fremregne al løn på person niveau 5 år frem.

LDV indeholder også fraværsoplysninger for den enkelte medarbejder samt alle relevante data om institutionens økonomi, rejseadministration og indkøb.

Yderligere oplysninger om LDV findes på www.oes.dk.

11.9.1.2. ISOLA – Informations System Om Løn og Ansættelsesvilkår

ISOLA samler og præsenterer en lang række oplysninger om løn og personale i de statslige institutioner. Lønanalyserne i ISOLA omfatter bearbejdede statistikoplysninger, der viser lønudviklinger, tillægsfordelinger, indplaceringsniveauer, ligestillingsoplysninger og faktiske lønsums- og årsværksforbrug.

Desuden rummer ISOLA oplysninger om sygefravær, personaleomsætning og om ansatte på socialt kapitel. De fleste af statistikkerne tilbyder mulighed for at trække relevante, detaljerede oplysninger om medarbejderne i egen institution.

ISOLA er velegnet til sammenligning og benchmarking mellem institutioner eller ministerområder.

Yderligere oplysninger om ISOLA findes på www.oes.dk.

11.9.1.3. Lønoverblik

I Lønoverblik kan der let og enkelt trækkes oplysninger om fx lønniveau og lønspredning på institutionen, og der kan foretages sammenligninger med relevante statslige arbejdspladser. Målgruppen for Lønoverblik er den enkelte medarbejder. Lønoverblik er designet som støtte til de lokale lønforhandlinger og er udviklet i fællesskab af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU.

Lønoverblik er offentligt tilgængelig på www.loenoverblik.dk.

Der kan ikke trækkes oplysninger om enkeltpersoners løn via Lønoverblik. Her henvises til enten LDV - Det lokale datavarehus, jf. afsnit 11.9.1.1, eller ISOLA, jf. afsnit 11.9.1.2.