11.7.2. Individuel lønforhandling

Det er for en række grupper aftalt mellem Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og den relevante (central)organisation, at medarbejdere som udgangspunkt selv forhandler deres løn. Som eksempler kan nævnes kantineledere, special- og chefkonsulenter samt journalister.

Der er endvidere indgået aftale om, at medarbejdere inden for en række andre grupper selv kan forhandle deres løn, hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, eller hvis institutionen og organisationen indgår aftale om det. Denne ordning omfatter bl.a. ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner, værkstedsfunktionærer ved universiteter og forskningsinstitutioner samt tekniske ledere ved Rigspolitiet.

Endelig kan der for ansatte omfattet af akademikeroverenskomsten eller af overenskomsterne for maskinmestre i land og for læger i staten på den enkelte arbejdsplads aftales, at medarbejdere selv forhandler med deres leder om personlige, varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag, eventuelt bistået af deres tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten skal efterfølgende godkende aftalerne.