30.1.1. Personkreds

En fratrædelsesordning kan - uanset alder - aftales for en ansat, der

  1. er tjenestemand, tjenestemandslignende ansat eller overenskomstansat og omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, og som
  2. selv søger sig afskediget.

Aftale om frivillig fratræden kan også indgås med en ansat, der har tjenestefrihed uden løn.

Der kan dog ikke indgås aftale om frivillig fratræden for tjenestemænd, der søger sig afskediget med pension på grund af sygdom eller anden utilregnelig årsag.