23.1. Regelgrundlag

Statsansattes ret til ferie er reguleret i ferieloven med tilhørende bekendtgørelser, samt den statslige ferieaftale. Ferieaftalen er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres eller fraviges. Ferieaftalen indeholder bl.a. regler om de særlige feriedage.

Ferieaftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, samt overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor ansatte optjener og afholder deres ferie over samme periode. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale, som er gældende fra 1. september 2020.

Frem til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 gælder Lbk. om ferie nr. 1025 04/10 2019 med tilhørende bekendtgørelser, samt ferieaftalen jf. Fmst. cirk. 11/11 2005 om ferieaftalen som er ændret ved Fmst. cirk. 16/8 2010 og Fmst. cirk. 17/8 2011.