23.2. Ferievejledningerne

De nuværende ferieregler er beskrevet i Finansministeriets og centralorganisationernes fælles ferievejledning fra januar 2006, som giver et overblik over de rettigheder og pligter der gælder for ansatte og arbejdsgivere omfattet af ferieaftalen med undtagelse af de særlige overgangsbestemmelser. De særlige overgangsbestemmelser er beskrevet i vejledning om Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, jf. afsnit 23.3.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har i forbindelse med indgåelsen af den ny ferieaftale revideret ferievejledningen, så den er tilpasset de nye regler om samtidighedsferie. Den nye ferievejledning beskriver de regler som er gældende fra 1. september 2020.