23.2. Ferievejledningen

Feriereglerne er beskrevet i Skatteministeriets og centralorganisationernes fælles ferievejledning fra december 2019, som giver et overblik over de rettigheder og pligter, der gælder for ansatte og arbejdsgivere omfattet af ferieaftalen. Vejledningen beskriver de regler, som trådte i kraft den 1. september 2020.