2.3.1. Oversigt over centralorganisationernes medlemsorganisationer på det statslige område

Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)

Blik- og Rørarbejderforbundet

Danmarks Kirketjenerforening

Dansk El-Forbund

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Metal

Fagligt Fælles Forbund (3F)

FOA - Fag og Arbejde

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte

Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl.

Foreningen af Danske Redningsmænd

Fængselsforbundet

Fødevareforbundet NNF

HK/Stat

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Lederne

Malerforbundet i Danmark

Maskinmestrenes Forening

Serviceforbundet

Socialpædagogerne

Statspensionisternes Landsforening

Teknisk Landsforbund

CO10 - Centralorganisationen af 2010

Centralforeningen for Stampersonel

Danmarks Kordegneforening

Danske Bioanalytikere

Danske Fysioterapeuter

Danske Skov- og Landskabsingeniørers Statskreds

Dansk Kirkemusiker Forening

Dansk Skuespillerforbund

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Tandplejerforening

Dansk Told- og Skatteforbund

Ergoterapeutforeningen

FAF

Farmakonomforeningen

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Foreningen af Musikere i Forsvaret

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Jordbrugsteknologer i Danmark (JID)

Jordemoderforeningen

Kirkekultur.nu (Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark)

Korgruppen

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

Kost- og Ernæringsforbundet

Kriminalforsorgsforeningen

Musikgruppen i CO II

Organistforeningen

Politiforbundet

PROSA - Forbundet af IT-Professionelle

Radiotelegrafistforeningen af 1917

Statspensionisternes Centralforening

Trafikforbundet

Akademikerne

Djøf

DM - Dansk Magisterforening

Fællesrepræsentationen "De 6"

 • Bibliotekarforbundet
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Mejeriingeniør Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Tandlægeforeningen

Fællesrepræsentationen i Akademikernes Centralorganisation - "De nye 6"

 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • JA (Jordbrugsakademikerne)
 • Konstruktørforeningen
 • Danske Scenografer

Fællesrepræsentationen Kommunikation, Sprog og Journalistik

 • Forbundet Kommunikation og Sprog
 • Foreningen af Akademisk Uddannede DJ-medlemmer
 • Pharmadanmark

Gymnasieskolernes Lærerforening

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation

 • Den Danske Landinspektørforening (DdL)
 • Ingeniørforeningen, IDA

Lægeforeningen

 • Lægeforeningen
 • Foreningen af Speciallæger
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Yngre Læger

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i AC

 • Dansk Musikpædagogisk Forening
 • Dansk Organist og Kantorsamfund
 • Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen
 • Handelsskolernes Lærerforening (adjunkt/lektorgruppen)
 • HOD
 • Præsteforeningen

Lærernes Centralorganisation (LC)

Danmarks Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening

LC-Lederforum

Socialpædagogernes Landsforbund

Uddannelsesforbundet