2.3. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

 • Bilag 2.3.1 Oversigt over centralorganisationernes medlemsorganisationer på det statslige område.
 • Bilag 2.3.2 Skematisk oversigt over organisationsstrukturen i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Henvisninger

2.3.1. Oversigt over centralorganisationernes medlemsorganisationer på det statslige område

Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)

Blik- og Rørarbejderforbundet

Dansk El-Forbund

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Metalarbejderforbund

Fagligt Fælles Forbund (3F)

FOA - Fag og Arbejde

Foreningen af Danske Redningsmænd

Fængselsforbundet

Fødevareforbundet NNF

HK/Stat

Hoffunktionærforeningen

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Ledernes Hovedorganisation

Malerforbundet i Danmark

Maskinmestrenes Forening

Postpensionisternes Landsforening

Serviceforbundet

Socialpædagogerne

Søens Funktionærer

Teknisk Landsforbund

 

CO10 - Centralorganisationen af 2010

Centralforeningen for Stampersonel

Danmarks Kordegneforening

Danske Bioanalytikere

Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP)

Danske Skov- og Landskabsingeniørers Statskreds (DSL)

Dansk Kirkemusiker Forening

Dansk Skuespillerforbund

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Danske Tandplejere

Dansk Told- og Skatteforbund

FAF

Farmakonomforeningen

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Foreningen af Folketingets Betjente

Foreningen af Musikere i Forsvaret

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

JID Faglig organisation

Kirkekultur.nu

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

Kost- og Ernæringsforbundet

Kriminalforsorgsforeningen

Musikgruppen i CO II

Organistforeningen

Politiforbundet

PROSA - Forbundet af IT-Professionelle

Radiotelegrafistforeningen af 1917

Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Trafikforbundet

 

Akademikerne

Djøf

DM

JA (Jordbrugsakademikerne)

Fællesrepræsentationen i Akademikerne ”De 3”

 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Jordemoderforeningen

Fællesrepræsentationen "De 6"

 • Forbundet Kultur og Information
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Mejeriingeniør Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Tandlægeforeningen

Fællesrepræsentationen i Akademikernes Centralorganisation - "Brobyggerne"

 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Konstruktørforeningen
 • Danske Scenografer

Fællesrepræsentationen

 • Forbundet Kommunikation og Sprog
 • Foreningen af Akademisk Uddannede DJ-medlemmer
 • Pharmadanmark
 • Den Danske Dyrlægeforening

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation

 • Den Danske Landinspektørforening (DdL)
 • IDA
 • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

 

Lægeforeningen

 • Lægeforeningen
 • Foreningen af Speciallæger
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Yngre Læger

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i AC

 • Dansk Musikpædagogisk Forening
 • Dansk Organist og Kantor samfund
 • Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen
 • HOD
 • Præsteforeningen
 • Billedkunstnernes Forbund (BKF)

 

Lærernes Centralorganisation (LC)

Danmarks Lærerforening

FOA

Frie Skolers Forhandlingsfællesskab (FSF)

LC-Lederforum

Socialpædagogernes Landsforbund

Uddannelsesforbundet

2.3.2. Skematisk oversigt over organisationsstrukturen i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

billede


Sidst redigeret 01.07.21