36.7.2. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013

Download oversigten i excel.

.

* Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 7 pct., jf. Lbekg. 743 4/9 2002 af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven), § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013, Se Bilag 36.7.3.