36.7.3. Oversigt over morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/3 2013

Renten er fastsat til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1/1 og 1/7 med et tillæg på 8 pct., jf. Lbekg. 459 13/5 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), § 5, stk. 1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet før 1/8 2002, se Bilag 36.7.1.

Vedrørende morarente af krav, der er forfaldet fra og med den 1/8 2002 til og med den 28/2 2013, se Bilag 36.7.2.