20.7. Uniform

Den enkelte minister kan bestemme, at tjenestemænd skal bære uniform, når de er på arbejde. Aftale om uniformsanskaffelsen indgås mellem den enkelte minister og vedkommende centralorganisation eller den organisation, der bliver bemyndiget hertil, jf. Fmst. cirk. 12/12 1988 om aftale om uniformsanskaffelser til tjenestemænd. 

Aftaler om uniformer til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører er særskilt delegeret, jf. Fmst. cirk. 22/4 1991 om uniformer til ministerialbetjente. De hidtidige regler på området er bindende for den pågældende minister, indtil ny uniformsaftale er indgået. Indgår en minister ny aftale om disse uniformer, skal den indeholde en bestemmelse om, at de hidtidige aftaler og cirkulærer ophæves for det pågældende ministerområde.

Bemyndigelsen til ministerierne er ved Fmst. cirk. 12/1 2015 om beklædningsgodtgørelse til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører udvidet til også at omfatte adgangen til at indgå aftaler om udbetaling af kontant beklædningsgodtgørelse uden dokumentation. Bemyndigelsen omfatter desuden tilsvarende aftaler for overenskomstansatte ministerchauffører mv., der indgås i tilknytning til overenskomsten for vagtfunktionærer.